حسینی: با توجه به اهمیت این کشف، اظهار نظر دقیق تر پس از کارشناسی تکمیلی اطلاع رسانی می شود. « بر اساس بررسی های صورت گرفته در

خصوص ویژگی های مصالح عناصر معماری فوق به ویژه ابعاد و اندازه آجرها، به نظر می رسد قدمت سازه های معماری مذکور به قبل از زمان احداث بازار اراک و سرای مسگرها باز گردد» به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی، مدیرکل امروز شنبه28 بهمن ماه 96 با اعلام این خبر گفت: « در پی انجام عملیات احداث کانال تأسیسات در سرای وکیل (مسگرها) بازار اراک، بقایای دو ستون و یک طاق آجری به دست آمده است.» سید محمد حسینی افزود: « ارتفاع این دو ستون حداکثر دو متر است و عرض یکی از ستون ها 86 سانتیمتر و عرض دیگری 54 سانتی متر است که به فاصله 90 سانتیمتر از یکدیگر احداث شده اند. طاق آجری کشف شده نیز در زیر ورودی فعلی سرای مسگر ها قرار دارد.»

او در ادامه گفت: « بر اساس بررسی های صورت گرفته در خصوص ویژگی های مصالح عناصر معماری فوق به ویژه ابعاد و اندازه آجرها، به نظر می رسد قدمت سازه های معماری مذکور به قبل از زمان احداث بازار اراک و سرای مسگرها باز گردد اما با توجه به اهمیت این کشف، اظهار نظر دقیق تر بعد از بررسی های کارشناسی تر و تحقیقات عمیق تر قابل اظهار است. همچنین تعداد قابل توجهی کاشی و قطعات سفال های ساده و لعابدار در این قسمت کشف شده که همگی آنها در دست مطالعه و بررسی در خصوص قدمت و گونه شناسی است.» گفتنی است در سال جاری بازار اراک از 5 جبهه توسط اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی مورد مرمت قرار گرفته که سرای مسگرها یکی از جبهه های ثابت مرمت اصولی بوده است.

ساز سفر پاسارگاد

وب سایت اطلاع رسانی گردشگری فکر سفر

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به مجموعه ساز سفر پاسارگاد می باشد.