استان بوشهر

وجه تسمیه : برگرفته از نام شهر قدیمی ریشهر، بنای ریشهر را اردشیر ساسانی نهاد و در آن زمان بدان رام اردشیر می گفتند.

استان ایلام

وجه تسمیه: برگرفته از نام تمدن کهن عیلام که در حدود 5000 سال پیش در سرزمین های جنوب غرب ایران زندگی می کردند.

استان اصفهان

وجه تسمیه: استان اصفهان با مساحتی حدود 106993/6 کیلو متر مربع بین 30 درجه، 43 دقیقه تا 34 درجه و 27 دقیقه عرض شمالی و 49 درجه و 36

استان اردبیل

وجه تسمیه: دارای ریشه اوستایی است (آرتا+ ویل) به مفهوم شهرمقدس مساحت استان اردبیل 17867 تعداد بخش 35، شهر 21، دهستان 66، کوثر

استان آذربایجان غربی

 وجه تسمیه: دو گمان وجود دارد یکی اینکه نام آذربایجان برگرفته از آتروپات شهربان منطقه ماد کوچک در زمان اسکندر مقدونی و دیگر به معنای 

استان آذربایجان شرقی

وجه تسمیه: دوگمان وجود دارد یکی اینکه نام آذربایجان برگرفته از آتروپات شهربان منطقه ماد کوچک در زمان اسکندر مقدونی و دیگربه معنای محل

ساز سفر پاسارگاد

وب سایت اطلاع رسانی گردشگری فکر سفر

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به مجموعه ساز سفر پاسارگاد می باشد.